Zoneterapi

Under fødderne har vi mange zonepunkter, der står i forbindelse med dele af hele kroppen og de indre organer. Ved behandling af disse punkter kan evt. ubalancer i kroppen bringes i balance igen. Zoneterapibehandlingen virker udrensende på kroppen.
Ved at befri kroppen for affaldsstoffer får du ny energi, og kroppen genskaber sin egen naturlige balance.

I den form for zoneterapi, som jeg arbejder med, bruger jeg for det meste en meget blid trykmetode. Dette er en både behagelig og helt afspændende behandling, men også særdeles effektiv. Da jeg tilstræber at genskabe balance i alle dele af kroppen, indtræder ofte i de efterfølgende dage en udrensningsproces, som skal være overstået, før man får en ny behandling ca. 6-8 dage senere.

Efterhånden som bedring opnås kan behandlingen gives med større og større interval.